Link

Müdrikin dediyi kimi — biz nəzərdən qaçırırıq ki, həyatımız qısa an kəsimindədir və bu qısa anı gərək bacardığın qədər gözəl və mükəmməl edəsən.

https://www.youtube.com/watch?v=jRoRiCLve_c