İnsan, dünyadakı ən dəyişkən varlıqdır

Yunan mifalogiyasında Tifon və Exidnanın törəməsi başı şir, bədəni keçi, quyruğu ilan formasında olan Ximera təsvir edilib.

Müəyyən zaman keçdikdən sonra Ximeri “ximerik” kimi istifadə olunur. Yəni bu söz bir növ öz obrazına uyğun “mümkünsüz, uyğunsuz” mənasına gəlir. “Yalan ideya, boş xülya” kimi müasir lüğətlərə keçir.

Lakin biraz həyatı dərk etdikcə başa düşürsən ki, elə ximera insanın özüdür. Çünki — İnsan, dünyadakı ən dəyişkən varlıqdır.