Staff Picks

Köhnə şəhər

Əgər şəhər əvvəlki kimi qalsaydı bu gözəl havalarda damlarda məskən salardıq və ya döşənmiş külafələngilər bizə yar olardı. Havanın soyuqunda qalxan bacaların tüstüsü, hardasa aşağıda bişən xörəyin xəfif qoxusu və də evlərin pəncərəsinin işıqlarından süzülən muğamın sədaları. Bəlkə bir yerdən gələn nərdtaxta səsi, bəlkə aşağılarda bir yerdə çarhovüzə tökülən suyun səsi, əl-əlxüsus yarpaqlardan axan küləklərin […]

Read more
Staff Picks

Mişel Fuko belə deyirdi

“Düşünmürəm ki, mənim tamamilə kim olmağımı bilməyim vacibdir. Həyata və işə başlıca maraq sizin əvvəldə olmadığınız birinə çevrilməkdir.” — Mişel Fuko belə deyirdi.

Read more
Link

Müdrikin dediyi kimi — biz nəzərdən qaçırırıq ki, həyatımız qısa an kəsimindədir və bu qısa anı gərək bacardığın qədər gözəl və mükəmməl edəsən.

https://www.youtube.com/watch?v=jRoRiCLve_c
Social

Dizaynın gələcək memarları

Bugün Memarlıq vә İnşaat universiteti tәlәbәlәri ilә görüşdük. Yenә dә həmkarım Amal Əlili ilə öz tәcrübәmizdәn, iş prosesindәn, tәhsildәn, portfolio, iş tapmaq vә s. kimi şeylәrdәn danışdıq.

Read more