Fuad Poladovun dili ilə Vaqif Səmədoğlunun şe’rindən misraları gətirsək —

Şair kimi yox, şe’r kimi ölmək istəyirəm
Oxunmaq arzusuyla yaşayıram,
Əvvəldən axıra qədər oxunmaq.
Əzbər qalmaq istəyirəm, kiminsə yadında,
Bəyənilmək, sevilmək istəyirəm.
İstəyirəm dəlicəsinə
Şair kimi yox, yaddan çıxmayacaq bir şe’r kimi.