Qraffiti masterlərimiz yığılıb küçələrin divarlarında belə şeylər həkk etsəydi çox gözəl olar. Renessans dövründən, Muxadan, Van Qoqdan, Səttar Bəhlulzadədən, Toğrul Nərimanbəyovdan, Qəyyur Yunusdan, Cavad Mircavadovdan, Klimtdən, Kondinskiydən və s. rəsmlər çəkib divarları elə gözəl edə bilərlər.

Hətta məncə Gənclər Fonduna layihə kimi təqdim edib pul ayrılmasına nail ola bilərlər.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *