Social

Dizaynın gələcək memarları

Bugün Memarlıq vә İnşaat universiteti tәlәbәlәri ilә görüşdük. Yenә dә həmkarım Amal Əlili ilə öz tәcrübәmizdәn, iş prosesindәn, tәhsildәn, portfolio, iş tapmaq vә s. kimi şeylәrdәn danışdıq.

Read more