Müdrikin dediyi kimi — biz nəzərdən qaçırırıq ki, həyatımız qısa an kəsimindədir və bu qısa anı gərək bacardığın qədər gözəl və mükəmməl edəsən.