Növbəti dizayn eksperiment. Əgər “Yeddi oğul istərəm” filmi Hollywoodda çəkilsəydi posteri belə bir şey olardı. Düzdü, burada sadəcə eskiz halını göstərmişəm, lakin ümumi kompozisiya olaraq belə bir şey olardı.

Ümumiyyətlə vaxt imkan versə idi Azərbaycan filmləri Hollywood posterləri üslubunda silsilə hazırlayardım. Və ümumiyyətlə istəsək elə yaxşı filmlər də çəkilər, yaxşı posterlər də ortaya çıxar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *