İnsan səhvlər edir. Və nə yaxşı ki, də edir. Dünyanı məntiqli ideyalarsız, sınanmamış əməllərsiz və uğur qazanmış faydalı işlərsiz təsəvvür etmək çətindir. Nəhayət insan özü-özünü qəbul etməyə başlayır. Yalnız bundan sonra o, kamilləşmək iqtidarındadır. İqtidarında olmaq hələ məcburdur demək deyil. Seçimləri var. Həyat asan məsələ deyil....