Rəng profillərindən danışmazdan əvvəl gərək rəng sahələrinə baxaq. Yəqin ki, rəng diaqramlarını tez-tez görürsünüz. Bu diaqramlar insanın görə biləcəyi rəng qammasını əks etdirir. Hansı rəng diapozununu görə bildiyimizi rəng profili göstərir. Diaqramda göstərilən sRGB (Standart Qırmızı Yaşıl Göy) rəng diapazonu gündəlik kompüter ekranında, internetdə gördüklərimizdir. Display P3...